Tillverkning

All vår tillverkning sker i Gustavsberg 20 km öster om Stockholm. Mycket görs för hand.

Processen börjar med att gjuta formar i gips. Dessa använder vi sedan för att antingen forma porslinet med fast massa eller gjuta med flytande. För tallrikar, fat och en del koppar har vi maskiner till hjälp för att pressa ut massan i formen, resten formas för hand eller gjuts.

När porslinsmassan torkat putsar vi godset med kniv, svamp och vatten. När det har fått sin tänkta form är det dags för första bränningen. Vi bränner i c:a 24 timmar i omkring 1200 grader.

Porslinet genomlyses efter bränning för att kontrollera att det är genombränt och sedan skuras (slipas) det i trummingsmaskinen.

Nu är porslinet redo att dekoreras. Vi börjar med att stämpla och sedan måla det som eventuellt ska vara under glasyren (t.ex. för serviserna Natur, Sommar och Allmoge). Efter det glaseras godset och vi använder till största delen transparent glasyr. När glasyren torkat bränns godset en andra gång under natten i c:a 1100 grader.

Serviserna Bas, Natur, Sommar och Allmoge är nu klara för sortering (se nedan). Bas Vit används som grund för alla serviser med tryckt dekor och det är nu dessa tryck sätts på. Det är mineralfärger tryckta på gelatin och papper. Först klipps dekordelarna ut och sedan läggs de i ljummet vatten så att gelatinet släpper från pappret. Trycken placeras ut för hand och man använder en gummiskrapa och en bit wettexduk för att få bort luft och vatten under färgen. När det är klart är det dags för den tredje bränningen som sker under natten i 1100 eller 800 grader beroende på färg.

Sista steget är sorteringen. Allt porslin och stengods granskas efter särskilda normer för sortering och klassas antingen som första- eller andrasortering. Förstasorteringen (prima) ställs i vårt lager där det sedan plockas till kunderna för att packas och skickas, andrasorteringen (sekunda) körs ner till vår butik i fabrikens bottenvåning.

Det var tillverkningen i korthet. Någon har räknat ut att vi under processens gång tar i varje bit gods minst 40 gånger.

HPF-video 2009

Så här tillverkade vi 2009. Filmerna är på ca 6 min vardera.