Kvinnlig kompetens och glöd tar Gustavsberg in i framtiden

Gustavsberg har alltid haft en stark kvinnogrupp i de anställda. En av dessa var min mamma Siv Juhlin som räddade kvar fabriken och produktionen i Gustavsberg. Redan på mötet 1994, då den dåvarande ägaren Hackman samlade de anställda för att informera om den kommande nedläggningen, stod Siv upp och frågade om hon kunde köpa fabriken. Mamma hade inga pengar, men hon var väldigt rik på envishet, kämparlust och skaparglädje och med detta som kapital lyckades hon övertyga kommunen och de 16 mest kunniga arbetarna på fabriken att driva hantverkstraditionen vidare – Gustavsberg var redo för nästa steg!

En stor del av denna skara tappra arbetare var kvinnor, alla med lång erfarenhet och stort kunnande. En blandat grupp från många olika länder med ett gemensamt mål: Att få hantverket i Gustavsberg att överleva. Mamma gick bort i förtid 2004, men det fanns nya krafter som gick in och gruppen var fortsatt stark. Idag, 29 år senare, är fortfarande några från ursprungsgruppen kvar och de är en för fabriken ovärderlig källa av kompetens.

Vi är nu 21 personer i Fabriken och det är fortfarande kvinnornas arbetsplats, vi kommer från hela världen. Vi talar 13 språk och vi har allihop väldigt starka, skickliga och intelligenta händer. I våra yrken bär vi stolt vidare benämningar som Dekorsätterska, Glasererska, Ugnssätterska, Formerska, Dekormålerska, Stämplerska, Gjuterska, Gipsgjuterska, Putserska och Hänklerska alla krävande yrken som tar lång tid att behärska. Det finns en Ugnsättare, två Formare och en Maskinman också, men fabriken har ända sedan min mammas kupp burits fram av dessa starka, envisa, bestämda och uthålliga kvinnor som för en ovärderlig kompetens vidare in i framtiden.

Vi har också genom åren haft fantastiska samarbeten. Mamma jobbade tätt med Ingegerd Råman, Signe Persson Melin och Margareta Hennix. Vi har nyligen genomfört spännande projekt med Anna Lerinder och Alexandra Nilasdotter. Vi har den fantastiska serien Limited Edition där Marie-Louise Ekman och Ellen von Unwerth har bidragit till att göra den till vad den är.