GUSTAVSBERG OCH MILJÖ

Att värna om allas vår miljö tycker vi på Gustavsbergs Porslinsfabrik är av största vikt.

Vi producerar allt i Gustavsberg öster om Stockholm. Det du som bor i Sverige köper från oss kan med andra ord kallas närproducerat, inga långa transporter över land och hav från låglöneländer.

Överbliven massa från formningen blandas ut i vatten och används till gjutningen av t.ex. kannor och såssnipor.

Kasserat gods och massa som ej kan återanvändas tas omhand på ett säkert sätt.

Inkomna förpackningar återanvänds till leveranser.

De transportfordon vi använder oss av ser vi över så att de blir så miljövänliga som möjligt. Vi testar ”gröna transporter” tillsammans med våra transportörer. Miljövänligare ”grön el” till våra ugnar har vi valt trots extra kostnader.

Större delen av personalen går eller cyklar till jobbet. Naturligtvis följer vi svenska kollektivavtal och svensk arbetsmiljölagstiftning, som är långt mycket strängare än i t.ex Asien.

Sidan uppdaterad 2018-03-26