Showing all 10 results

Dresden var först i produktion 1888-1913, togs upp igen 1963-1980 och nytillverkas sedan 2008.

Dresdens ursprung är en kinesisk dekor som togs upp av Meissens porslinsfabrik på 1740-talet. Då Gustavsberg tillverkade servisen första gången döptes den till Dresden, vilken är grannstaden till Meissen. Lökar är en del av dekoren, därför kallades Dresden tidigare även för ”lökmönstret”.

I samband med invigningen av utställningen ”Blåvitt porslin” på Medelhavsmuseet i Stockholm 2008 återlanserades Dresden.

Benporslin

Dresden, Äggkopp

kr 203,00
kr 390,00
kr 553,00

Benporslin

Dresden, Mugg, CA5

kr 518,00
kr 588,00
kr 413,00
kr 483,00
kr 588,00
kr 623,00